Home > Activitats > Assemblea General Ordinària dissabte dia 7 de març a l’Albagés

Assemblea General Ordinària dissabte dia 7 de març a l’Albagés

Benvolgut/da Soci/a,

Continuant amb la voluntat d’apropar el Centre d’Estudis a la comarca i fer les assemblees de socis de forma itinerant, us convoco per al proper dissabte 7 de març de 2015 a l’Assemblea General Ordinària del Centre d’Estudis de les Garrigues que es celebrarà a la població de l’Albagés, a la Sala Municipal (edifici de l’Ajuntament), a les 16:30 h. de la tarda, en primera convocatòria i a les 17:00 h, en segona convocatòria,  amb el següent ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
  2. Informe Junta de govern: Activitats realitzades l’any 2014
  3. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat Comptes l’exercici de l’any 2014
  4. Proposta i aprovació, si s’escau, pressupost 2015
  5. Presentació de projectes i activitats 2015
  6. Revisió altes i baixes socis del CEG
  7. Estat actual publicació IX Trobada d’Estudiosos
  8. Renovació i actualització pàgina web del Centre
  9. Renovació càrrecs membres Junta CEG
  10. Precs i preguntes

About Redacció

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*