Home > Qui som?

Qui som?


DATA FUNDACIÓ: L´Associació Centre d´Estudis de les Garrigues (CEG) fou legalment constituïda el 8 de setembre de 2002 a la població de les Borges Blanques (Garrigues)

JUNTA DE GOVERN: Actualment la componen 9 membres la distribució de la qual es la següent:

                      – Josep Rubió i Sobrepere, President 

                      –  Joan Cornudella i Olivart, Vicepresident

                      –  Anna Torres, Secretària

                      –  Isidre Piñol i Cerro, Tresorer

                      –  Pedro-Giordano Marqués, vocal

                      –  Lis Solé, Vocal

                      – Ramon Miró i Bernat, vocal

                      – Vicenç Aguado, vocal

                      – Josep Mª Navàs, Vocal

                      – Miquel Andreu, Vocal

                      – Marc Macià, Vocal  

                      – Judit Flix, Vocal  

                     – Eduard Batlle, vocal

 QUANTITAT DE SOCIS: Actualment del CEG compta amb 80 socis

 OBJECTIUS: Els fins primordials i bàsics apareixen recollits en els estatuts del mateix i són:

         a) Realitzar i impulsar tot tipus de tasques d’estudi, recerca, classificació,        

               inventari i catalogació en relació als senyals d’identitat i al patrimoni

               històric i cultural de la comarca de les Garrigues

           b) Promoure la conservació, defensa, transmissió i divulgació dels senyals    

               d’identitat i del patrimoni històric i cultural de la comarca de les Garrigues

           c) Organitzar i participar en qualsevol tipus d’activitat cultural relacionada

               amb la comarca de les Garrigues, en especial publicacions, exposicions,

               Trobades d’Estudiosos, taules rodones, cicles de conferències o similars

           d) Col·laborar i assessorar a entitats públiques i privades en referència als

               supòsits anteriors

           e) Impulsar la constitució i la gestió d’un museu i fons patrimonial de la         

               comarca

           f)  Assessorar i col·laborar amb entitats públiques i privades en la gestió de

               l’arxiu comarcal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*