Home > Trobades d’Estudiosos

Trobades d’Estudiosos

Les Trobades d’Estudiosos de les Garrigues tenen lloc cada dos anys en una població diferents de la comarca, a petició dels diferents ajuntaments.
Els principals objectius de les trobades són: Facilitar i consolidar el contacte humà dels nostres investigadors, per tal de proporcionar-ne el coneixement mutu i la recíproca col·laboració. Fomentar tot tipus d’estudis, incidint en la qualitat dels mateixos, sobre la nostra terra. Donar a conèixer la riquesa cultural de la comarca, i, a partir d’aquest coneixement científic, els estudis han de permetre aprofundir en el saber històric i/o artístic de la comarca i ser punts de referència per a posteriors estudis més globals. Posar en comú el resultat dels estudis en forma de comunicació pública. Crear un “caliu cultural” que permeti, en el moment oportú, tirar endavant projectes culturals més amplis i sòlids, que permetin dotar a la comarca, d’unes infraestructures que, en aquest moment, li manquen (arxiu, museu …). Establir un fòrum de debat, obert a tothom, per aportar idees i intentar tirar endavant tot tipus de projectes. Il·lusionar i demostrar que es pot intentar potenciar idees i resoldre mancances des del Centre d’Estudis i des de les trobades, a la pròpia comarca, oberts però, a la col·laboració de les institucions.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*