Home > Trobades d’Estudiosos > Objectius de les trobades

Objectius de les trobades

Els principals objectius de les trobades són:

– Facilitar i consolidar el contacte humà dels nostres investigadors, per tal de proporcionar-ne el coneixement mutu i la recíproca col·laboració.

– Fomentar tot tipus d’estudis, incidint en la qualitat dels mateixos, sobre la nostra terra.

– Donar a conèixer la riquesa cultural de la comarca, i, a partir d’aquest coneixement científic, els estudis han de permetre aprofundir en el saber històric i/o artístic de la comarca i ser punts de referència per a posteriors estudis més globals.

– Posar en comú el resultat dels estudis en forma de comunicació pública.

– Crear un “caliu cultural” que permeti, en el moment oportú, tirar endavant projectes culturals més amplis i sòlids, que permetin dotar a la comarca, d’unes infraestructures que, en aquest moment, li manquen (arxiu, museu …).

– Establir un fòrum de debat, obert a tothom, per aportar idees i intentar tirar endavant tot tipus de projectes. Il·lusionar i demostrar que es pot intentar potenciar idees i resoldre mancances des del Centre d’Estudis i des de les trobades, a la pròpia comarca, oberts però, a la col·laboració de les institucions.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*